Current Affairs in Tamil – February-11, 2021

Current Affairs in Tamil – February-11, 2021

நடப்பு நிகழ்வுகள் – 2021

பிப்ரவரி – 11, 2021

தமிழகச் செய்திகள்

 • இந்தியத் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் – மதராசின் கலச்சாரத் திருவிழா‘சாரங்’
 • மதராஸ் இந்தியத் தொழில்நுட்ப நிறுவனமானது அந்நிறுவனத்தின் ஒரு வருடாந்திர கலாச்சாரத் திருவிழாவான ‘சாரங்’ என்ற ஆண்டு இணையதள ரீதியில் நடத்தப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது.
 • இது அதன் முதலாவது ஆன்லைன் பதிப்பாகும்.
 • இந்த ஆண்டின் சாரங் விழாவிற்கான கருத்துரு ‘Vintage Vogue’ என்பதாகும்.

தேசியச் செய்திகள்

தேசியத் தோட்டக் கலைக் கண்காட்சி 2021

 • இது 5 நாட்கள் நடைபெறும் ஒருநிகழ்ச்சியாகும்.
 • இது இந்தியத் தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (Indian Institute of Horticultural Research – IIHR) வளாகத்தில் நடத்தப்பட்டது.
 • இந்தக் கண்காட்சியின் கருத்துரு, ‘புதிதாகத் தொழில் தொடங்குதல் மற்றும் எழுச்சிபெறும் இந்தியாவிற்கான தோட்டக்கலை’ என்பதாகும்.
 • IIHR என்பது இந்தியவேளாண் ஆராய்ச்ச்க் கழகத்தின் ஒருதுணைநிறுவனமாகும்.

கோப்ராபடையின் முதலாவது பெண்கள் குழு

 • 34 சி.ஆர.பி.எப் (CRPF) பெண் பாதுகாப்புப் படைவீரர்கள் கோப்ராஎனப்படும் சிறப்பு வன யுத்தப் பகுதி என்ற கமாண்டோ படையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
 • கோப்ராஎன்பது இந்தியாவின் மத்தியரிசர்வ் காவல் படையின் ஒருசிறப்புநடவடிக்கைப் பிரிவாகும்.
 • 2009-ம் ஆண்டில் நக்சலைட் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்காகஏற்படுத்தப்பட்டது.

சர்வதேசச் செய்திகள்

அரசு நிர்வாக ஆணையம் – மியான்மர்

 • மியான்மரில் உள்ள இராணுவ ஆட்சியானது ஒருபுதிய அரசுநிர்வாக ஆணையத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது
 • இந்தநிர்வாக ஆணையமானது இராணுவத்தின் தலைமைத் தளபதியானமின் ஆங்க் ஹிலாய்ங் என்பவரால் தலைமை தாங்கப்படுகின்றது.
 • இது மொத்தம் 11 உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளது.
 • இந்த 11 உறுப்பினர்களில் 8 உறுப்பினர்கள் இராணுவத்தைச் சேர்ந்தவர்களாவர்.

பொருளாதாரச் செய்திகள்

‘ஒரேநாடு ஒரேதீர்ப்பாயம்’ அணுகுமுறை

 • இந்தியரிசர்வ் வங்கியானது நுகர்வோர்களுக்கான குறைதீர்ப்பு அமைப்பை ஒரே தீர்ப்பாயத்தின் கீழ் ஒன்றிணைக்கவுள்ளது.
 • இது தற்பொழுது செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் 3 குறைதீர்ப்புத் திட்டங்களை மாற்ற உள்ளது.
 • தற்பொழுது வங்கியியல், வங்கியல்லாத நிதியியல் நிறுவனங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் மீதான நுகர்வோர்களுக்கான குறை தீர்ப்பிற்காக தனித்தனியான பிரத்தியேகதீர்ப்பாயத் திட்டங்கள் உள்ளன.

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பச் செய்திகள்

உலகின் மிகப்பெரிய ரேடியோ தொலைநோக்கி

 • சமீபத்தில் சதுரகிலோமீட்டர் தொகுப்பு ஆய்வகம் (Square Kilometer Array Observatory – SKAO) என்ற மன்றமானது சமீபத்தில் தனது சந்திப்பை நடத்தியது.
 • SKAO என்பது அரசாங்கங்களுக் கிடையேயான ஒரு புதிய அமைப்பாகும்.
 • தற்பொழுது SKAO ஆனது 10 நாடுகளைச் சேர்ந்த அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

அமைக்கப்பட இருக்கும் ரேடியோ தொலைநோக்கி

 • இதைகாஸ்மிக் துகள்களால் மூடப்பட்டுள்ள விண்வெளிப் பகுதிகளை கண்டறியவும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத வாயுக்களைக் கண்டறியவும் பயன்படுத்தமுடியும்.
 • சதுரகிலோமீட்டர் தொகுப்பு என்பது உலகெங்கிலும் உள்ள மிகப்பெரிய தொலை நோக்கியாகும்.
 • இந்த தொலை நோக்கியானது ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய பகுதிகளில் அமைக்கப்படவுள்ளது.

சுற்றுச்சூழல் செய்திகள்

இந்தியாவிற்கான 51-வது புலிகள் காப்பகம்

 • மத்திய அரசானது தமிழ்நாட்டில் மேகமலை மற்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆகியவற்றின் வனப் பகுதிகளில் பரவியிருக்கும் சரணாலயங்களுக்கு புலிகள் காப்பக அந்தஸ்து என்ற தகுதி நிலையினை வழங்கியுள்ளது.
 • இது 63 பாலூட்டி இனங்கள் மற்றும் 323 பறவை இனங்களுக்கு வாழ்விடமாகத் திகழ்கின்றது.
 • இந்தியாவின் 51-வது புலிகள் காப்பகம் மற்றும் தமிழ்நாட்டிற்கான 5-வது புலிகள் காப்பகம் ஆகும்.
 • மேகமலை வனவிலங்குச் சரணாலயமானது தேனிமற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் பரவிக் காணப்படுகின்றது.
 • ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நரைமயிர் அணில் வனவிலங்குச் சரணாலயமானது கேரளாவில் பெரியார் புலிகள் காப்பகத்தின் பகுதியோடுச் சேர்ந்து அமைந்துள்ளது.
 • 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்ட கடைசியான ஒரு புலிகள் காப்பகம் அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள காம்லாங் என்பதாகும்.
Kalam Training Academy | tnpsc coaching center in chennai | trb coaching center in chennai

Get a Call from our Expert Counsellor

  Please prove you are human by selecting the car.